61249_t.jpg

Evenemang i juletid

Kom i rätt julstämning med något av alla julinspirerade evenemang som ordnas i föreningarna i december. Listan uppdateras kontinuerligt på öp.fi.
ÖP
60958_t.jpg

Fullt ös och familjär stämning i Österhankmo

Österhankmo bjuder för tredje gången in till revy med föreställningen ”Henkmo”. Det är en familjär revy som på ett underhållande sätt tar upp både lokala och regionala händelser. Fusionsdiskussionerna i Korsholm, en kärleksförklaring till hembyn och stora planer för ett kommande vinter-OS är axplock ur det digra revyprogrammet publiken får ta del av.
Jenny Nyman
60868_t.jpg

Hästhandel som går snett

För första gången spelas Sirkku Peltolas melankoliska pjäs på svenska. Tack vare dialekten är det lätt att placera handlingen på landsbygden, i ett hushåll där inredningen inte har förändrats sedan sjuttiotalet och där tre generationer och en ex-man bor under samma tak. En dikeskörning sätter punkt för drömmen om ett ekonomiskt klipp, och relationerna sätts på prov.
Caroline Mård
60664_t.jpg

Teater Jacob kastar loss revysäsongen

Teater Jacob firar sina 60 år med att sätta upp Goja 22 – Kastar loss. Revygänget bjuder på en sjöfartsinspirerad nummerrevy med sketcher, sång och dans kring lokala och globala teman.
Malin Andtbacka
60075_t.jpg

Här är årets nominerade

Varje år delas Johannesprisen ut till föreningsaktiva som utmärkt sig inom ungdomsrörelsen. Bekanta dig med årets nominerade här.
ÖP

ÖP nr. 4 2017

                                                     

 

 

Vi håller på att digitalisera ÖP med start från 1968, här hittar du vårt arkiv:

 

                                            

 

 

46248.jpg

Tre frågor med Marina Lindell

21.10.2015 kl. 16:13
Seminariet “Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande” ordnas den 1 december i Vasa. Inför seminariet låter vi personer med koppling till evenemanget svara på tre snabba frågor på temat ungas delaktighet. Marina Lindell drar en workshop på seminariet där det bland annat diskuteras hur man kan vara med och påverka. I intervjun berättar hon mera om workshopen samt diskuterar nya påverkningskanaler för unga.

1. Enligt Ungdomsenkäten är bara hälften av de österbottniska ungdomarna i högstadiet intresserade av att påverka i samhället. Vad tror du kan vara orsaken till det här?

Jag tror inte att det handlar om bristande politiskt intresse. Vi behöver bara se på det ökade antalet medlemmar i sociala rörelser och ideella organisationer för att se att det finns ett engagemang hos ungdomarna att vara med och påverka i samhället. Ungdomar tenderar att aktivera sig när det känns meningsfullt och viktigt för dem, t.ex. om något berör dem personligen, om det handlar om att förverkliga en idé eller om att hjälpa andra. Politiken och politiker engagerar inte och det behövs därför nya kanaler och nya arenor där ungdomarna kan vara med och påverka vad som sker i samhället. En stor del av ungdomarnas liv levs på nätet och kanske är det via nätet nya påverkningskanaler borde komma?

Istället för att se ungdomars minskade intresse att vara med och påverka som ett problem borde vi se på varför de inte vill vara med och påverka och hur vi kan nå dem bättre. Politiken upplevs av många som komplex och omständig, och demokrati och inflytande måste göras mera tillgängligt.

 

2. Tror du att ungdomarna vet tillräckligt om vilka möjligheter det finns att påverka i samhället?

Jag tror nog ungdomarna känner till de traditionella möjligheterna att påverka men många är inte så intresserade av att delta den vägen. Vi behöver möta ungdomarna på deras egna arenor och skapa nya påverkningsmöjligheter som finns nära dem. Ungdomar är ingen enhetlig grupp utan består av olika individer med olika intressen och behov och det behöver därför finnas olika kanaler för dem att påverka. Många nya initiativ har tagits i form av ungdomsråd, ungdomsjuryer, fokusgrupper, men det finns mycket mer arbete att göra här. På lokalnivå finns en enastående möjlighet att testa olika idéer. Ungdomar är inte i grunden ointresserade men tenderar att välja mindre konventionella och mindre organiserade aktiviteter för att delta.

 

3. Du håller en workshop på seminariet. Vad kommer den att handla om?

Min workshop handlar om hur ungdomar kan göra sin röst hörd. Vi kommer att utgå från både traditionella och nya påverkningskanaler. En röd tråd i workshopen är att deltagarna själva skall få möjlighet att fundera kring nya sätt att påverka i samhället. Vi kommer också att fundera kring åsikter och hur åsikter bildas och förändras. Att förstå syftet med att vara med och påverka och hur det skapar vårt samhälle är omöjligt om du inte kan koppla det till din egen situation. Workshopen kommer att fokusera både på hur och varför man skall vara med och påverka.


Mera information hittar ni på www.luppen.fi och där kan ni också anmäla er till seminariet.
Irene Hagman
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver: