UKM ger coronastöd till föreningar

25.08.2020 kl. 13:13
Undervisnings- och kulturministeriet stöder föreningar med föreningshus som drabbats av coronakrisen. Ansökningstiden förlängs till 5.10.

Understödet från Undervisnings- och kulturministeriet är avsett för att stödja sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus som är i bruk för föreningsändamål och som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Bidrag beviljas i form av riktat allmänt understöd för sådana kostnader för underhåll och reparationer av föreningshus i underhållssyfte som uppstått efter den 13 mars 2020.

Ansökningstiden är förlängd till 5.10. Mer information om ansökningen finns HÄR. Ytterligare info om hur man fyller i ansökningen finns HÄR

Observera att föreningar som ansöker om stödet behöver ha Katso- eller Suomi.fi-rättigheter för att kunna göra en elektronisk ansökan. Om man inte har sådana rättigheter och planerat söka stödet, bör man beakta att det kan ta upp till 2 veckor att få dem. Ansök därför om rättigheterna genast för att hinna få dem i tid. Föreningar som behöver hjälp med suomi.fi eller Katso-koder kan ta kontakt med jenny@sou.fi. Katso-koderna utgår vid årsskiftet så därför rekommenderas Suomi.fi-identifiering.

SÖU