Föreningspost 19.5.2020

20.05.2020 kl. 09:15
Läs senaste föreningsposten här!

Hej! Måndagen den 18.5 höll SÖU en digital nätverksträff riktad till föreningar som arrangerar evenemang. Träffen handlade dels om att informera om aktualiteter på SÖU, läget kring Coronakrisen samt föreningarnas situation. Mycket av det som diskuterades berör samtliga medlemsföreningar, så därför skickar vi ut denna sammanfattning via vår medlemspost.


Gällande Corona-situationen och begränsningar
- Fortfarande råder begränsningen att högst 10 personer får samlas
- Den 15.5 gav social- och hälsovårdsministeriet direktiv kring juni och juli. De centrala punkterna är i korthet:
- Att alla offentliga tillställningar med över 500 personer är förbjudna utan undantag fram till sista juli.
- De evenemang som arrangeras ska garantera god hygien och distans mellan deltagare.
- I direktiven öppnas upp för evenemang upp till 500 personer, det är dock upp till regionförvaltningsverken att fatta beslut om vilka gränser som gäller.
- Regionförvaltningsverket meddelar att offentliga tillställningar med 50–500 personer är möjliga med specialarrangemang, läs mer HÄR.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande hittas HÄR. Nere på samma sida finns ministeriets styrningsbrev till regionförvaltningsverket samt en anvisning om hur man undviker smittspridning vid sammankomster och tillställningar. Vi rekommenderar att alla föreningar tar del av handlingarna.


Extrainsatt stöd
Svenska Kulturfonden har öppnat upp en extra stödomgång för ungdoms- och kulturföreningar med anledning av pandemin. Föreningar kan beviljas ett stöd om max 3.000 € och en ansökningsomgång pågår nu fram till sista maj och följande infaller 17-31.8. Man kan enbart söka/beviljas från en omgång. För att vara berättigad till stöd ska föreningen ha gjort ekonomisk förlust på grund av Coronakrisen, detta styr delvis även från vilken stödomgång föreningar ska söka medel, från vilken period inkomstbortfallet är. Ytterligare information hittas HÄR


Kommande ÖP
Följande ÖP utkommer 13.6. Sommarnumret brukar vanligen innehålla massor av evenemang i föreningarna, något som naturligtivs är annorlunda nu. Dock önskar vi få med så mycket som möjligt av det som kan arrangeras. Deadline för puffar och material till ÖP är 7.6, vänligen ta kontakt med caroline@sou.fi om ni har något ni vill ska uppmärksammas.


Nätverksträffar för evenemangsarrangörer
Fler träffar som denna kommer att hållas framöver, både fysiskt och elektroniskt. Detta delvis beroende på förändringen av den s.k festfördelningen. Fördelningen kommer att övergå till ett kalenderformat där det kan planeras på lång sikt och dialog kring datum och annat som berör föreningarna kommer att föras på träffar. Detta tänkt för att öka kontakten mellan föreningarna samt till förbundet. Till kommande nätverksträff inkom önskemål om att sakkunnig gällande alkohollagstiftning bjuds in.


Uppdatera evenemangsinfo
Föreningarna påminns även om att i god tid uppdatera och justera evenemangsinfo där dylikt finns registrerat, dels för att inte sprida föråldrad information, dels för att bättre kunna koordinera så att inte många evenemang går på varandra när restriktionerna släpper. Håll alltså koll på era Facebookevenemang, hemsidor, info till SÖU, Visit Vasa och olika evenemangskallendrar. 


Övrigt
- Flera föreningar var fundersamma över vad de kan arrangera, hur ska man tänka med loppis, öppet hus för ungdomar med mera. Det korta svaret är att följa med de direktiv som kommer från RFV, dock ser det ju nu möjligt ut att arrangera mindre tillställningar under sommaren. Det stora frågetecknet är förstås hur besökare agerar i dessa tider, något som även lyftes fram under träffen.
- Under träffen framkom att möten med förbundet och andra föreningar uppskattas och att SÖU gärna får ordna fler dylika, något vi naturligtvis gärna gör.
- Vi vill även påminna om SÖU:s vårmöte som hålls elektroniskt 10.6. Alla handlingar samt förhandsanmälan finns HÄR.

Finns det ytterligare frågor kring ovanstående eller någonting annat så är ni precis som vanligt varmt välkomna att ta kontakt med någon i SÖU:s personal, i både små och stora ärenden. Likaledes tar vi gärna emot önskemål och kurser och aktiviteter, både för den närmaste tiden men även med tanke på kommande verksamhetsplan och budget.


Hälsningar,
SÖU:s personal

 
SÖU

SÖU:s pidroturnering 2020–2021 ställs in

På grund av smittspridningen och rådande restriktioner har vi tagit det tråkiga beslutet att ställa in SÖU:s pidroturnering.

Uppdatera styrelsens kontaktuppgifter

Vid årsskiftet är det många föreningar som byter styrelse. Kom ihåg att uppdatera den nya styrelsens kontaktuppgifter på er hemsida och i vårt interna system Desky, så att vi och andra intresserade kan kontakta föreningen.

Styrelsen 2021

Vid höstmötet 25.11 valde SÖU nya styrelserepresentanter för de jämna ringarna. Här kan du bekanta dig med hela styrelsen för 2021.

Mall för styrelsetestamente

Vid årsskiftet är det många föreningar som får nya styrelsemedlemmar. Kom ihåg att göra upp ett styrelsetestamente för att underlätta övergången och arbetet för den nya styrelsen.

Sammankomster begränsas till tio personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland begränsar deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till tio personer i Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden under perioden 22.12.2020–17.1.2021.