62519_t.jpg

Sportlov i föreningarna

Under sportlovet bjuder många föreningar på olika program såsom friluftsaktiviteter, bio i lokalen och disco. På öp.fi hittar du listan över vad och när det händer.
ÖP
62245_t.jpg

Replot Uf bjuder på show

Replot Uf har i år valt att skippa den traditionella revyn. Istället bjuder man på en glittrande showkväll med sketcher, sånger och humoristiska inslag.
ÖP
62139_t.jpg

Terjärvrevy med skrattgaranti

Årets upplaga av Terjärv Uf:s nyårsrevy har fått namnet ”Eittaanstalttasi”, som på ren finlandssvenska betyder ett enda prackas. De två akterna belyser vitt skilda ämnen, men det som går som en röd tråd genom föreställningen är att ingenting går som på Strömsö.
Caroline Mård
61958_t.jpg

30 år med revy i Böle

Revyn ”Bäst före 2018” är en nostalgitripp med de bästa sketcherna ur den gedigna revyskatten som finns i Böle. Kompotten av äldre och nyskrivet material utgör en lysande helhet som föreställningen igenom får publiken att vrida sig av skratt.
Jenny Nyman
61931_t.jpg

En välkryddad soppa i Smedsby

Lögner, förvecklingar och moraliska kriser avlöser varandra i farsen ”Moralens väktare” i Smedsby Uf. Föreningen levererar en pjäs som genomsyras av en skickligt uppbyggd stämning och duktiga skådespelare. 
Cecilia Pensar

ÖP nr. 4 2017

                                                     

 

 

Vi håller på att digitalisera ÖP med start från 1968, här hittar du vårt arkiv:

 

                                            

 

 

46248.jpg

Tre frågor med Marina Lindell

21.10.2015 kl. 16:13
Seminariet “Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande” ordnas den 1 december i Vasa. Inför seminariet låter vi personer med koppling till evenemanget svara på tre snabba frågor på temat ungas delaktighet. Marina Lindell drar en workshop på seminariet där det bland annat diskuteras hur man kan vara med och påverka. I intervjun berättar hon mera om workshopen samt diskuterar nya påverkningskanaler för unga.

1. Enligt Ungdomsenkäten är bara hälften av de österbottniska ungdomarna i högstadiet intresserade av att påverka i samhället. Vad tror du kan vara orsaken till det här?

Jag tror inte att det handlar om bristande politiskt intresse. Vi behöver bara se på det ökade antalet medlemmar i sociala rörelser och ideella organisationer för att se att det finns ett engagemang hos ungdomarna att vara med och påverka i samhället. Ungdomar tenderar att aktivera sig när det känns meningsfullt och viktigt för dem, t.ex. om något berör dem personligen, om det handlar om att förverkliga en idé eller om att hjälpa andra. Politiken och politiker engagerar inte och det behövs därför nya kanaler och nya arenor där ungdomarna kan vara med och påverka vad som sker i samhället. En stor del av ungdomarnas liv levs på nätet och kanske är det via nätet nya påverkningskanaler borde komma?

Istället för att se ungdomars minskade intresse att vara med och påverka som ett problem borde vi se på varför de inte vill vara med och påverka och hur vi kan nå dem bättre. Politiken upplevs av många som komplex och omständig, och demokrati och inflytande måste göras mera tillgängligt.

 

2. Tror du att ungdomarna vet tillräckligt om vilka möjligheter det finns att påverka i samhället?

Jag tror nog ungdomarna känner till de traditionella möjligheterna att påverka men många är inte så intresserade av att delta den vägen. Vi behöver möta ungdomarna på deras egna arenor och skapa nya påverkningsmöjligheter som finns nära dem. Ungdomar är ingen enhetlig grupp utan består av olika individer med olika intressen och behov och det behöver därför finnas olika kanaler för dem att påverka. Många nya initiativ har tagits i form av ungdomsråd, ungdomsjuryer, fokusgrupper, men det finns mycket mer arbete att göra här. På lokalnivå finns en enastående möjlighet att testa olika idéer. Ungdomar är inte i grunden ointresserade men tenderar att välja mindre konventionella och mindre organiserade aktiviteter för att delta.

 

3. Du håller en workshop på seminariet. Vad kommer den att handla om?

Min workshop handlar om hur ungdomar kan göra sin röst hörd. Vi kommer att utgå från både traditionella och nya påverkningskanaler. En röd tråd i workshopen är att deltagarna själva skall få möjlighet att fundera kring nya sätt att påverka i samhället. Vi kommer också att fundera kring åsikter och hur åsikter bildas och förändras. Att förstå syftet med att vara med och påverka och hur det skapar vårt samhälle är omöjligt om du inte kan koppla det till din egen situation. Workshopen kommer att fokusera både på hur och varför man skall vara med och påverka.


Mera information hittar ni på www.luppen.fi och där kan ni också anmäla er till seminariet.
Irene Hagman
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver: