Medlemsservice

 

SÖU finns till för att stödja ungdomsrörelsen och sina 122 medlemsföreningar i svenska Österbotten. Som medlem i SÖU har ni därför tillgång till ett stort antal medlems-förmåner som innefattar både hemsidor, marknadsföring och allmän föreningsservice såsom t.ex. rådgivning i olika frågor och kursverksamhet. 

På dessa sidor har vi samlat information som direkt berör våra medlemsföreningar. Under fliken "Verksamhet" hittar ni ytterligare information om vår verksamhet (kultur, evenemang, projekt, kurser mm.). 

 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni behöver hjälp eller funderar över något. Personalens kontaktuppgifter finns HÄR