Andra ungdomsringenPedersöre, Jakobstad och Larsmo kommun utgör SÖU:s andra ungdomsring. I ringen finns 16 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Jessica Påvall som ordinarie styrelsemedlem och Richard Nylund som suppleant.
 

Jessica Påvall
Ytteresse Uf
040 726 7897
jesc_pavall(at)hotmail.com
 

Richard Nylund
Pedersöre Uf
050 364 6097
richard.nylund(at)hotmail.com