Tillbaka

Omställning Österbotten

Besöksadress
65230 Vasa
Hemsida fb.me/omstallningosterbotten
Huvudsaklig verksamhet Matlagning
Tillhörighet Svenska Österbottens Ungdomsförbund
5:e ring
Övrig verksamhet Hållbar utveckling

Kontaktperson

Namn Ulrica Taylor
Adress Vallavägen 11
65630 Karperö
Telefon 050-4909521
E-post ulricataylor( at )gmail.com