Projekt Bygdegården - 125 tillgångar.

Tredje skedet av projekt Bygdegården har precis kommit igång. Den här delen av Bygdegården kan ses som en fristående del från tidigare skeden.

Fokus ligger på eldsjälarna i föreningarna som ska kunna träffas och utbyta ideér i olika arbetsgrupper. Samarbete föreningarna emellan är också en stor del av projektet.

Läs mer om projektet under fliken "Om projektet".

Projektet finansieras av Aktion Österbotten.

 

Projektledare:

Nora Väglund

 
Projekttid: 
pågår t.o.m 31.7.2020

 

Rekvisitabanken

Jämställd förening