Träna hjärnan med Pidron

Pidron är ett kortspel som spelas runt om i Österbotten.

Pidron spelas i många ungdomsföreningar och under vinterhalvåret ordnas det turneringar i ringarna. Resultaten ska meddelas till SÖU som publicerar dem på hemsidan och i ÖP. De bästa lagen från varje ring möts årligen i SÖU:s pidrofinal.